| SHIMI |

Penafian


Terima kasih kerana kesudian anda melayari laman blog Jangan Menonong. 
Kunjungan anda memang amat saya hargai. 

Sekiranya anda mengakses laman web/blog ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Sekiranya anda tidak bersetuju, diharap anda tidak melayari laman blog ini.

Sila baca Penafian ini dengan teliti  yang akan dianggap sebagai persetujuan/perjanjian sebelum menggunakan blog Jangan Menonong.

Bahasa utama di dalam blog Jangan Menonong adalah menggunakan Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu. Jika terdapat bahasa lain yang digunakan di dalam penulisan blog ini, ianya tidak menjamin ketepatan maksud/terjemahan selain dari apa yang dimaksudkan secara lisan oleh pemilik/penulis blog Jangan Menonong. 

Anda melayari atau menggunakan blog Jangan Menonong adalah atas risiko anda keseluruhannya. Anda mesti menilai, menanggung segala risiko ke atas apa-apa jua yang berkaitan dengan penggunaan sebarang maklumat yang terkandung di dalam laman blog/web ini, termasuk kepercayaan ke atas ketepatan maklumat, kesempurnaan atau faedah kegunaan apa jua kandungan. Anda perlu mendapatkan nasihat persendirian anda sendiri berhubung maklumat demikian. Walau bagaimanapun, pemilik/penulis blog Jangan Menonong akan menggunakan ikhtiar yang munasabah untuk mengekalkan kandungan setepat mungkin, pemilik/penulis blog Jangan Menonong tidak akan bertanggungjawab untuk menyediakan sokongan atau perkhidmatan mengawalselia ke atas kandungan. 

Ini adalah blog yang secara faktanya tidak bermakna apa-apa yang mungkin terhasil secara idea penulisan spontan, fiksyen, rekaan, imiginasi dan sebagainya. 

Terma dan Syarat 

Semua kandungan yang disediakan di blog ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Pemilik/penulis blog ini tidak membuat sebarang representasi tentang ketepatan atau kesempurnaan mana-mana maklumat di dalam laman web ini atau didapati dengan mengikuti mana-mana pautan di laman web ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa jua kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat ini mahupun untuk adanya maklumat ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kecederaan, atau kerosakan daripada paparan atau menggunakan maklumat ini. 

Persetujuan dan Tanggungjawab 

Samada anda membaca penafian blog Jangan Menonong ini atau tidak, tanpa prejudis anda telah dikira bersetuju sepenuhnya dengan penulisan atau bahan yang lain berkaitan di dalam blog Jangan Menonong sebaik sahaja anda membuka, membaca atau apa cara sekalipun di blog Jangan Menonong. Sekali lagi, sekiranya anda tidak bersetuju, diharap anda menutup dan tidak melayari laman blog ini.

Pemilik Jangan Menonong tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakkan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa tanpa perlu memaklumkan kepada sesiapa atau dengan sebarang notis.

Apa-apa penyebaran semula atau penghasilan semula bagi sebahagian atau semua kandungan blog ini dalam apa jua bentuk khususnya bagi tujuan komersil adalah dilarang melainkan untuk tujuan di bawah :
  • anda boleh mencetak atau memuat turun petikan ke dalam cakera keras untuk kegunaan peribadi atau menyalin dan menggunakan sebahagian atau semua kandungan artikel di dalam blog ini dengan menyatakan laman blog ini sebagai sumber dan atas tujuan/niat bukan komersil sahaja; atau 
  • anda boleh menyalin kandungannya untuk pihak ketiga individu bagi kegunaan peribadi mereka, tetapi hanya jika anda dan pihak ketiga tersebut menyatakan laman blog ini sebagai sumber bahan tersebut.
Anda tidak boleh, melainkan dengan keizinan khusus secara bertulis daripada pemilik/penulis blog Jangan Menonong, mengedarkan atau menggunakan secara komersil apa-apa kandungan laman blog ini, anda juga tidak boleh memaparkannya atau menyimpannya di mana-mana laman web/blog lain atau apa bentuk lain sistem elektronik bagi tujuan komersil. 

Privasi

Apa-apa maklumat yang dihantar melalui laman web/blog ini tidak menjadi tanggungjawab kepada pemilik/penulis blog Jangan Menonong. Pemilik/penulis blog tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan kepada mana-mana peralatan dan perisian lain kerana apa-apa virus, kecacatan atau kerosakan berhubung dengan akses atau penggunaan laman web/blog ini. Dengan menghantar maklumat melalui laman web ini, anda sedia menerima risiko bahawa maklumat yang anda hantar kepada kami atau apa-apa maklumat yang dihantar kepada anda, boleh dipintas oleh pihak ketiga. Mesej,komen atau apa jua bentuk komunikasi yang anda hantar kepada kami melalui e-mel atau apa jua bentuk komunikasi mungkin tidak selamat. Kami mengesyorkan bahawa anda tidak menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e-mel atau apa cara sekalipun. Jika anda memilih untuk menghantar apa-apa maklumat sulit atau tidak sulit kepada kami melalui e-mel atau apa cara sekalipun melalui laman blog ini, anda harus sedia menerima risiko bahawa maklumat ini boleh dipintas oleh pihak ketiga.

Pautan

Mana-mana pautan ke laman luar yang dibuat dalam blog Jangan Menonong adalah bagi maksud menjelaskan lagi sesuatu fakta/isu. Ianya tidak sama sekali bermaksud pemilik/penulis blog Jangan Menonong menyokong atau sependapat dengan semua kandungan dalam laman luar berkenaan. Ianya juga tidak bermakna pemilik/penulis blog Jangan Menonong bertanggungjawab atas kandungan dalam laman luar berkenaan. Ia juga terpakai dengan pautan luar yang merujuk kepada blog Jangan Menonong. 

Komen dan penyaluran maklumat di blog Jangan Menonong 

Pemilik/penulis blog ini berhak mengedit atau memadam mana-mana komen, maklumat atau sebagainya yang dihantar ke blog ini mungkin kerana : 

  • Komen disifatkan sebagai spam atau dipersoalkan.
  • Komen yang dikatogerikan atau dianggap sebagai tidak senonoh. 
  • Komen mengandungi bahasa atau konsep yang boleh dianggap menyinggung perasaan individu atau sesiapa jua.
  • Komen yang menyerang seseorang individu.
  • Atas apa-apa sebab yang diputuskan oleh pemilik/penulis blog tanpa perlu mendapat persetujuan pengirim.
Tanda Dagangan dan Hakcipta

Mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, tanda kolektif, hak reka bentuk atau hak-hak yang disertakan dan dinyatakan dalam artikel blog Jangan Menonong merupakan hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan bahan tersebut di sini tidak bermakna anda boleh menggunakannya untuk kegunaan lain atau untuk penyebaran informasi seperti yang dinyatakan oleh penulis/pemilik blog. Pemilik/penulis blog Jangan Menonong tidak berkaitan atau disahkan berhubung kait dengan mana-mana pemegang hak tersebut dan tidak mampu memberi sebarang hak penggunaan mana-mana bahan yang dilindungi. Penggunaan bahan tersebut adalah di bawah tanggungan dan risiko anda.

Jika mana-mana bahan dari halaman ini adalah milik anda samada secara langsung atau tidak langsung, diletakkan secara sedar atau tidak, sila laporkan kepada pemilik/penulis blog Jangan Menonong dan ia akan dihapuskan dari halaman ini kecuali yang bersumberkan pengendali pihak ketiga, dan lain-lain bahan yang dipautkan ke sumber-sumber luar yang memerlukan anda untuk menuntut hak anda dengan pengendali laman luar tersebut. Tiada apa-apa tuntutan undang-undang boleh dilakukan di keatas mana-mana bahagian dari tapak web ini.

Gambar, informasi atau bahan-bahan lain yang terkandung di laman blog ini mungkin secara sengaja atau tidak adalah hak milik pihak tertentu dan ianya mungkin telah digunakan tanpa izin untuk rujukan peribadi sahaja kecuali dinyatakan sumber. Pemilik/penulis blog Jangan Menonong tidak mempunyai apa-apa hubungan atau menandatangani apa-apa perjanjian dengan mana-mana pihak selain jika dinyatakan. Pemilik/penulis blog juga tidak mempunyai sebarang niat untuk mendapat keuntungan daripada informasi berkenaan ataupun cuba mencabul hak milik mana-mana pihak.

Pemilik/penulis blog Jangan Menonong sedia menghapuskan mana-mana bahagian dari halaman ini jika ianya dibuktikan secara sah bersabit dengan anda serta ianya mempunyai unsur penipuan, fitnah dan mendatangkan malu secara sebab yang jelas dan nyata menjatuhkan imej/kredibiliti kepada diri anda. Anda boleh menyampaikan maklumat tersebut melalui saluran yang ada di dalam blog atau cara-cara yang lain yang munasabah dapat diketahui oleh pemilik/penulis blog Jangan Menonong bagi tindakan susulan dari pemilik/penulis blog.

Kandungan, nama, bahan di dalam blog ini mungkin secara kebetulan dan tiada kena mengena atau menggambarkan seseorang yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia kecuali seperti yang dinyatakan sahaja. 

Polisi Pengiklanan 

Iklan-iklan luar yang wujud di blog Jangan Menonong tidak semestinya menggambarkan penulis/pemilik blog bersetuju, meluluskan, mengiyakan, menyokong produk-produk atau perkhidmatan yang diiklankan itu. Sebarang risiko kecederaan, kecacatan atau apa jua kerugian am yang timbul akibat dari penggunaan produk atau perkhidmatan yang diiklankan di blog Jangan Menonong, ianya adalah di luar tanggungjawab penulis/pemilik blog. Penulis/pemilik blog Jangan Menonong tidak akan bertanggungjawab untuk arahan yang dibuat secara langsung oleh pengguna kepada pengiklan dalam blog Jangan Menonong ke atas respon sebarang iklan yang disiarkan oleh blog Jangan Menonong. Pengiklan-pengiklan dalam blog ini faham dan setuju yang penulis/pemilik blog tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan dan kesahihan maklumat yang dihantar oleh pengiklan atau pengguna dalam mana-mana bentuk interaktif.

Jika pemilik/penulis blog memberi saranan ke atas sesuatu produk atau perkhidmatan, individu, laman atau pautan lain, ianya tidak bermakna atau memberi maksud yang pemilik/penulis blog mempunyai pengetahuan yang cukup atau mengetahui segala-galanya mengenai pihak tersebut. Sekiranya berlaku kerugian atau penipuan dan sebagainya, adalah menjadi tanggungjawab diri sendiri untuk berurusan dengan pihak tersebut dan ianya di luar kawalan pemilik/penulis blog untuk semua produk atau perkhidmatan, individu, laman atau pautan lain. 

Polisi ini adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa oleh pemilik/penulis blog Jangan Menonong tanpa notis dan ianya dikeluarkan di dalam versi Bahasa Malaysia/Melayu sebagai bahasa rujukan tunggal.

Creative Commons License
Jangan Menonong by SHIMI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Malaysia License.


SHIMI
~ Yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu dari kelemahan saya sendiri ~.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...